PLAĆENI PREMA UČINKU!

Grad Bjelovar nagrađuje najvrjednije zaposlenike

PLAĆENI PREMA UČINKU!

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak donio je Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću i prekovremenom radu. Sa svojim suradnicima predstavio ga je na konferenciji za novinare u bjelovarskoj maloj gradskoj vijećnici. Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i postupak za isplatu uvećane plaće na temelju ostvarenih iznimnih i natprosječnih rezultata rada službenika i namještenika Grada Bjelovara. Stimulacija će se isplaćivati za rad na dodatnim poslovima, za rad na projektima, kao i za ostvarenje pozitivnog financijskog učinka za Gradsku upravu. Također, isplaćivat će se i za natprosječnu kvalitetu obavljenih poslova te uspješno i pravovremeno obavljanje poslova odsutnog djelatnika uz redovno obavljanje vlastitih poslova i slično. Visina stimulacije određuje se u postotku od plaće radnika za taj mjesec, a najviše do tisuću kuna neto. Tom prilikom, gradonačelnik Hrebak predstavio je i trinaest djelatnika koji će dobiti stimulaciju na plaći na temelju ostvarenih iznimnih i natprosječnih rezultata rada. Rad djelatnika praćen je od početka godine do travnja. Nagrađeni su iz različitih upravnih odjela. Posebno su istaknuti oni koji rade na poslovima legalizacije i izdavanja građevinskih dozvola, a radi kojih je Bjelovar treći grad u Hrvatskoj s obzirom na brzinu izdavanja, zatim oni koji rade na povlačenju novca iz europskih i nacionalnih fondova te na poslovima arhiva.

Ne pristajemo na uranilovku!”

  • Ovo radimo jer ne pristajemo na uranilovku. Treba dodatno nagraditi uspješne službenike i namještenike. Želimo poslati poruku i svima ostalima, koji nisu nagrađeni u prvom krugu isplate stimulacija, da se dodatno motiviraju jer u proračunu je predviđeno 200 000 kuna za nagrade, odnosno za vrijedne djelatnike. Primjerice, moram spomenuti da je Grad Bjelovar treći grad u Hrvatskoj s obzirom na brzinu izdavanja različitih dozvola, čime se iznimno ponosimo, a ljudi koji su tome pridonijeli, takvoj promociji Grada trebaju biti i nagrađeni. U tijeku je digitalna transformacija Gradske uprave, kojom želimo biti još učinkovitiji, još brži i imati bolju uslugu prema građanima, a samim time i olakšati posao službenicima. Također, već smo smanjili broj djelatnika, a s godinama ćemo ih i dalje smanjivati, ali i propisno nagrađivati s obzirom na njihovu sposobnost i trud. Cilj je razbijati dogmu da su službenici uhljebi – istaknuo je gradonačelnik Dario Hrebak.

Prijedloge za isplatu stimulacija djelatnicima davati će pročelnici upravnih odjela, a o čemu će odlučiti gradonačelnik. U određenim slučajevima, gradonačelnik može sam predložiti i nagraditi određenoga djelatnika za izniman rad. Na konferenciji za novinare istaknuto je i kako će gradonačelnik posebnom odlukom u sklopu Dana Grada nagrađivati i dugogodišnje, vjerne djelatnike koji odlaze u mirovinu.

Kristina Turković Lovrić,

glasnogovornica

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad