. . . ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

ODRŽANA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BBŽ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije povodom Međunarodnog dana žena održalo je sjednicu kojoj je prisustvovao i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Tom prilikom predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije Ivana Pirin održala je prezentaciju o samom Međunarodnom danu žena podsjetivši od kada se on slavi i zašto? Naime, prvi Dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena. Dan je to koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća žena kroz povijest pa sve do danas.

„Međunarodni dan žena treba pokazati da žene trebaju biti ravnopravne s muškarcima kada govorimo o svim elementima života. Dakle, u poslu u mogućnosti napredovanja, u plaći i općenito u svim pravima koje im pripadaju. S jedne strane, taj Dan naglašava i onaj tamni dio ukupnosti ravnopravnosti, a to je zapravo nasilje koje se vrši nad ženama, jedna diskriminacija iz koje proizlaze sve te stvari koje ukazuju da društvo u Europi, pa ni u Hrvatskoj, ni izdaleka nije još ravnopravno. Ono što je ključno u dijelu promjena, a tome služi i naše Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, je njegovo htjenje da se te promjene i ostvare. Jer, bez tog htjenja nema niti promjena! Naša Županija prva je osnovala Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Ja ću reći da mi već 15-ak godina radimo na tome da pokušamo ne samo kroz rad Povjerenstva, nego ja se nadam i kroz rad svih nas koji smo ovdje, kroz rad institucija, da ta ravnopravnost bude sve više stvarna činjenica, a ne samo pravo koje postoji na papiru. Između te dvije stvari postoji velika razlika“, istaknuo je župan Damir Bajs.

Župan Damir Bajs čestitao je Međunarodni dan žena i članicama županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i svim ženama Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske. (bbz.hr)

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad