*

merry christmas

happy

MINISTAR UPRAVE POTVRDIO ZAKONITOST UVRŠTAVANJA ODLUKE O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OŠ ČAZMA NA DNEVNI RED 4. SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ZAKONITOST PREDMETNOG ZAKLJUČKA O ZAHTJEVU GRADA ČAZMA

Na 4. sjednici Županijske skupštine održane 30. studenog 2017., predsjednica Županijske skupštine Đurđica Ištef Benšić predložila je nadopunu dnevnog reda,

da se pod točkom 9. raspravi o Zaključku o zahtjevu Grada Čazme za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma. Za predmetni prijedlog

nadopune dnevnog reda glasovalo je 37 članova Županijske skupštine, a Zaključak je u konačnici donesen većinom glasova svih članova Županijske skupštine.


Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak zatražio je upravni nadzor nad radom Stručne službe za poslove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, od strane

Ministarstva uprave, a vezano uz zakonitost uvrštavanja odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma.

Ministarstvo uprave, odnosno ministar Lovro Kuščević dostavio je odgovor u kojemu ističe da je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije postupala zakonito u uvrštavanju odluke o prijenosu osnivačkih prava nad OŠ Čazma na dnevni red sjednice Županijske skupštine. Odnosno, zadovoljeni su svi uvjeti za zakonit rad Županijske skupštine:

– Županijsku skupštinu sazvala je ovlaštena osoba
– Županijska skupština djelovala  je u pravilnom sastavu,
– na sjednici je prisustvovala većina članova potrebna za zakonit rad i odlučivanje
– odluke su donijete propisanom većinom glasova.

Time je potvrđeno da činjenice koje je u svom dopisu prema Ministarstvu uprave uputio gradonačelnik Grada Čazme, ne dovode u pitanje zakonitost rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, niti su od značaja za pitanje zakonitosti predmetnog Zaključka o zahtjevu Grada Čazme za prijenos osnivačkih prava nad OŠ Čazma, odnosno da je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije postupila po zakonu.

 

http://bbz.hr/vijesti/

 

Autor: admin

Podijeli ovaj članak
468 ad