POSEBAN ZNAČAJ

 

Nakon sjednice Predsjedništva Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije, održana je konferencija za medije s najavom za održavanje 3. Smotre manjinskog stvaralaštva.

POSEBAN ZNAČAJ

3. smotru manjinskog stvaralaštva organizira mađarska nacionalna manjina 23. travnja u Grubišnom Polju u Centru za informiranje i kulturu. Okupit će predstavnike mađarske, češke, srpske i romske nacionalne manjine, Udrugu Austrijanaca i Nijemaca iz Sirača te KUD „Centra za informiranje i kulturu“ iz Grubišnog Polja.

-Ta manifestacija ima poseban značaj za područje gdje je velika prisutnost nacionalnih manjina. Zahvalni smo Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i gospodinu županu što nas prati s tim programom. On se financira kroz 20.000,00 kuna izravno od Županije, iako Županija ima još nekih drugih troškova oko tiskanja letaka, poziva i drugih stvari koje trebaju za to. Tako da svaka manjina, svaka udruga, koja će nastupati, imat će oko 15 minuta za svoje koreografije za pjesmu, ples, recitaciju, muzičku kreaciju ili nešto drugo. To je program koji će trajati sat i pol vremena. Dosad se pokazalo da je bilo dosta gledatelja koji su došli na tu manifestaciju i poslije toga bili su krasni dojmovi, rekao je Šandor Toth, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije.

      -Mene posebno veseli 3. smotra manjinskog stvaralaštva koja će se održati u Grubišnom Polju. Tamo će biti nazočni predstavnici svih naših manjina. Kad govorimo o tome, očekujemo nekoliko stvari. Prva stvar je mogućnost prezentacije kroz štandove u centru, u ovom slučaju Grubišnog Polja, nastupi kulturno-umjetničkih društava svih manjina i jednog hrvatskoga KUD-a s područja naše županije. Novina koju smo dogovorili ove godine je da se dopuni još kroz dio izložbe koji će prezentirati kulturu i povijest našeg kraja. Mislim da i to treba podcrtati kao stvar koju smo unaprijedili u tom segmentu. Moram reći da je ova smotra vezana, ne samo uz želju da se prezentiraju predstavnici manjina jedni drugima, nego pozivamo i Hrvate, predstavnike većine da budu, dođu i vide što to oplemenjuje ukupnost našeg kraja, naše županije, naglasio je župan Damir Bajs.

Podsjetimo, u županiji su konstituirana Vijeća četiri nacionalne manjine – češke, srpske, mađarske i albanske, dok romska manjina ima svoga predstavnika. Kako bi nacionalne manjine bolje unaprijedile i uskladile svoje interese, osnovana je i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koja djeluje već 12 godina, a s kojom Bjelovarsko-bilogorska županija ima dobru suradnju. Ovom prilikom, Koordinacija vijeća to je i potvrdila.

      -U Bjelovaru se održavao seminar koji je trajao tri dana o obuci Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnos županije, gradovi i koordinacije. Seminar će se ponovno održati od 8.-10. ožujka. Jedan smo od oglednih primjera i naša županija je najuspješnija po tom pitanju, ne po mojoj ocjeni, nego po ocjeni osoba koje to provode. Pohvalili su naš rad i naš odnos. Imati ćemo prezentaciju dobre suradnje između Vijeća, predstavnika i Županije. Oni su tražili posebne projekte koje mi imamo. Bit će tu izlaganje predstavnika Županije, manjinskih udruga, Vijeća. Na takvoj suradnji možemo zahvaliti gospodinu županu što nas prati s projektima jer to sve ne bi imalo smisla da ne možemo napraviti to. Koliko god su bile teške prošla i pretprošla godina, moramo priznati da nam se nije smanjio proračun. Dapače, za ovaj program koji sad imamo proračun je bio povećan, izjavio je Šandor Toth.

      -Rekao bih da je seminar bio dobar prijedlog i da pokazuje prihvaćanje od strane i ministarstva i drugih koji provode i financiraju taj projekt. To je pravo mjesto zato što je ovo županija koja ima više nacionalnih manjina, nego što je spomenuto u Ustavu Republike Hrvatske. Zahvaliti ću se predstavnicima nacionalnih manjina, kako Vijeća, tako i pojedinačnih predstavnika, na tome da rade u našu korist i da rade zajedno sa Županijom i sa mnom kao županom, ali između sebe. Kad govorimo o toj situaciji, primjer dobre prakse za cijelu Hrvatsku bit će prezentiran kod nas. Veseli me da ću kao župan moći prezentirati županijsku stranu našeg partnerskog odnosa u razvijanju kulturnog identiteta i zaštite vrijednosti koje manjine imaju u Hrvatskoj i svega onoga na čemu rade naša vijeća i predstavnici, nadam se, da uvijek uz zajednički napor da se provedu ti programi. To će biti dobar primjer ne za nas, Županiju, nego za ukupnost Hrvatske, zaključio je župan Damir Bajs.

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad