Dr Antonija Kožul: -Neću više biti LOM nego SOM!

ŽUPANIJSKI DOM ZDRAVLJA PUTEM EUROPSKOG PROJEKTA OMOGUĆAVA SPECIJALIZACIJU DOKTORA MEDICINE
Liječnica Doma zdravlja BBŽ Antonija Kožul specijalizantica je obiteljske medicine: „Voljela bih da ima više specijalizanata obiteljske medicine. Sva znanja i vještine koje su specifične za obiteljsku medicinu koja stječemo i unaprjeđujemo tijekom specijalizacije pomoći će nama u našem radu, ali će od još veće koristi biti našim pacijentima koji će dobivati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb i kvalitetnije će biti vođeni kroz zdravstveni sustav“, istaknula je liječnica Kožul.

Specijalizacija joj je omogućena u okviru EU projekta „Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije“ kojeg provodi županijski Dom zdravlja, a vrijedan je 1.011.785,86 kuna.

„Problemi s kojima se suočavaju Dom zdravlja i liječnici u provedbi primarne zdravstvene zaštite jesu značajne razlike u dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, posebice iz specijalizacije obiteljske medicine koja je dosta specifična i malo se liječnika odlučuje upravo za tu specijalizaciju jer je prilično zahtjevna. Prema odluci Županijske skupštine BBŽ imamo odobrenje za tri specijalizacije iz pedijatrije za Daruvar, Čazmu i Garešnicu, četiri specijalizacije iz obiteljske medicine, dvije specijalizacije iz radiologije za Daruvar i Čazmu, dvije specijalizacije iz ginekologije i opstetricije za Daruvar i Čazmu i jednu specijalizaciju za ortodonciju za Daruvar“, naglasio je, uz ostalo, v.d. ravnatelja Doma zdravlja BBŽ Josip Rajković i dodao kako će nakon završetka specijalizacije Dom zdravlja BBŽ osigurati povratak doktorice Kožul na svoje radno mjesto s kojeg je otišla na specijalizaciju.

Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica župana Marija Jungić koja je tom prilikom istaknula izuzetnu važnost kvalitetne zdravstvene usluge za sve nas: „Ako budemo imali kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu, specijaliste, imat ćemo manje opterećenje za bolnički sustav. Naš je cilj najviše poraditi na ljudskom faktoru. Znamo da nedostaje pedijatara, ortodonata, potrebni su radiolozi, ali i liječnici obiteljske medicine. Zato smo planirali potaknuti što više studenata da upisuju studij medicine, a to planiramo posebno podupirati i sa stipendijama. Nadamo se da ćemo uspjeti s tim planom od ove godine. Voljeli bismo i kada bi primarna zdravstvena zaštita imala kvalitetniju opremu kako bi se što više dijagnostičkih postupaka moglo obaviti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također, kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost znamo da je moguće urediti Domove zdravlja, na tome se radi i to je naš plan ka poboljšanju“, zaključila je zamjenica župana Jungić. (bbz.hr)

Dr Antonija Kožul govori o značaju specijalizacije

Marija Jungić govori o kvaliteti zdravstvenih usluga i . . .

Josip Rajković: -Nedestaje nam trenutno pet liječnika!

Dr Antonija Kožul: -Neću više biti LOM nego SOM!

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad