Potpora na lokalnoj razini

 

OBUKA TRENERA ZA JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Potpora na

lokalnoj

razini

U HOTELU CENTRAL u Bjelovaru održava se trodnevna edukacije za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u okviru projekta IPA 2012: Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini, a kojoj je domaćin Bjelovarsko-bilogorska županija kao primjer izvrsne suradnje s nacionalnim manjinama. Župan Damir Bajs kao (jedan od govornika na edukaciji), između ostalog je rekao:

“Županija može, mora i treba biti partner našim manjinama!”

-Rekao bih da Županija može, mora i treba biti partner našim manjinama. Naglasio bih da smo prva županija u Hrvatskoj koja je ustrojila vijeće nacionalnih manjina. S našim vijećima surađujemo na nizu vrlo konkretnih projekata: očuvanje jezika, projekti vezani uz naše školstvo i uz očuvanje identiteta. Mislim da je to jedan od ključnih elemenata. Kad govorimo o tome, (izreći ću projekt koji mi je posebno zanimljiv), a koji vodimo zadnje tri godine. To je prezentacija kulture naših manjina koje su u županiji. Zadovoljstvo mi je isto tako da smo od svih županija u Hrvatskoj, ta županija koja je primjer dobre prakse. Drago mi je da su naši sugovornici i supartneri u tom zajedničkom projektu zadovoljni s nama, a Županija izdvaja znatna sredstva i rekao bih da razvija te odnose. Omogućavamo našim manjinama da budemo partner nizu županija u Češkoj, županiji u Albaniji i surađujemo s nizom drugih država. Uz pomoć naših manjina, uspostavljamo odnose u školskom sustavu, suradnju naših kultura i KUD-ova, ali surađujemo i na gospodarskom elementu gdje smo preko manjina došli u mogućnost da primjerice nastupimo na turističkim sajmovima u Češkoj . . . Županija je tu i Županija će i dalje biti primjer dobre prakse, kako sada – tako i u budućnosti!

PRIMJER DOBRE SURADNJE

O ovom, drugom modulu edukacija koji se održava 8. 9. i 10. ožujka u Bjelovaru i obuhvaća predstavnike nacionalnih manjina iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije gvovorila je Lidija Japec, voditeljica projektnog tima.

-Ovo je drugi modul edukacija po tri dana. Prvi modul se odnosio na jačanje kapaciteta za praćenje Ustavnog zakona za zaštitu nacionalnih manjina, a ovaj drugi (koji je započeo danas) je jačanje savjetodavnog: kako motivirati vijeća, kako ih učiniti učinkovitijima, kako da poboljšaju komunikaciju sa svojom lokalnom zajednicom, s općinama, gradovima i županijama, s izvršnim tijelima s kojima oni surađuju, a ujedno i s organizacijama civilnog društva koje su usmjerene na lokalni razvoj. Jedna od najvažnijih poruka je da sudjelovanje vijeća i predstavnika ponajviše ovisi o njihovu odnosu s jedinicama područne i lokalne samouprave. To je dvosmjerna ulica. Koliko su općine, gradovi i županije otvoreni za suradnju, toliko su i Vijeće i predstavnici aktivniji. Jedinice lokalne i područne samouprave imaju obvezu pozivati na sjednice, prihvaćati prijedloge i mišljenja, a koliko one to uvažavaju ovisi o tzv. dobrovoljnosti jer Ustavni zakon nije predvidio sankcije za one jedinice koje ne osiguravaju osnovna sredstva za rad Vijeća i predstavnika. Takvih je sve manje. Ujedno ne radi se samo o dobroj volji, nego i kapacitetima jer svi znamo da su neke male po ljudskim i financijskim kapacitetima. Dakle, one bi, ali ne mogu. Recimo, Bjelovarsko-bilogorska županija definitivno nije jedna od najbogatijih županija. Međutim, tu postoji primjer jako dobre suradnje Županije s Koordinacijom županijskom, raznih vijeća nacionalnih manjina i predstavnika uključenih u rad.

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine, Damir Malina, između ostalog je rekao:

-U prezentaciji je vrlo dobro istaknuto da je suradnja Koordinacije nacionalnih manjina u našoj županiji i Ureda župana i njegovih službi primjer dobre prakse, koji može biti koristan i svima ostalima na seminaru. Ono što je najbitnije je informiranost između pripadnika i predstavnika nacionalnih manjina i Ureda župana, detektiranje i zajedničko rješavanje problema i dobra suradnja. Sve manifestacije koje se provode u našoj županiji jednim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave, jednim dijelom Županija tako da ne možemo reći da u našoj županiji nismo praćeni u manifestacijama.

O HOTELU CENTRAL, svi s kojima smo razgovarali, izjasnili su se pozitivno – o smještaju, ljubaznom osoblju (posebno direktoru!) te o izvrsnoj gastronomskoj ponudi.

Župan Bajs

dijelio ruže!

Župan Damir Bajs je nakon predavanja svim pripadnicama ljepšeg spola čestitao Međunarodni dan žena i tom prilikom im podijelio ruže.

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad