VELIKA ULAGANJA U SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Na prostoru odlagališta otpada Doline, nakon izgrađenog reciklažnog dvorišta, planirana je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) i postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog bio otpada (kompostane). Postrojenja će se graditi uz prostor reciklažnog dvorišta gdje su danas projekte najavili gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak i predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Ivan Ivančić. Naime, Grad Bjelovar je početkom lipnja prijavio projekt sortirnice u sustav e-Fondovi i šesti je po redu te se očekuje da će projekt kroz nekoliko mjeseci biti odobren. Ukupna prijavljena vrijednost projekta je 45 milijuna kuna – 85% EU potpore, a 15% je sufinanciranje Grada Bjelovara. Uskoro se prijavljuje i projekt kompostane, vrijedan 14 milijuna kuna. Pola iznosa bi bile potpore EU sredstvima, a ostalo bi investirao Komunalac. Nabava dva komunalna vozila i nadogradnja za odvojeno prikupljanje otpada tvrtke Komunalac u vrijednosti 2,2 milijuna kuna te proširenje tijela odlagališta Doline u vrijednosti 4,6 milijuna kuna dodatno će doprinijeti boljem gospodarenju otpadom. Tu svakako treba dodati i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada velikih i malih zapremnina u iznosu milijun kuna od čega je 150 tisuća kuna sufinancirao Grad Bjelovar, a ostalo je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kada se doda i vrijednost novog reciklažnog dvorišta od 6,6 milijuna kuna, govorimo o 73,4 milijuna kuna ulaganja u sustav gospodarenja otpadom u Dolinama koje će, za sada, koristiti Grad Bjelovar i 8 susjednih općina. Nakon izgradnje sortirnice i kompostane, od ukupne količine mase koja doseže i 63% ukupne mase miješanog komunalnog otpada, značajan udio moći će se obraditi ili preraditi u kompost.

Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara:

Krećemo u nove velike financijske projekte! 45 milijuna za . . .

Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalca:

-Ovo je vrh piramide ukupnog sustava gospodarenja otpadom!