Danas u Novoj Rači predstavljanje “Rječnika račačke kajkavštine – . . .

SUPER PORTAL

Dođite u Raču na predstavljanje “Rječnika račačke kajkavštine – Rječnika Orlovca, Sasovca i Slovinske Kovačice”
Općini Nova Rača administrativno pripada trinaest naselja. U deset od njih govori se štokavskim narječjem, a u Orlovcu, Sasovcu i Slovinskoj Kovačici govori se kajkavskim narječjem, što je vrlo zanimljiva i neobična lingvistička i dijalektološka posebnost.

Općina Nova Rača je u svojoj nakladi tiskala “Rječnik račačke kajkavština – Rječnik Orlovca, Sasovca i Slovinske Kovačice” autorice Dragice Ščrbačić Dragovac.

“Na 216 stranica i 3972 leksikografski obrađenih natuknica, riječi, često danas gotovo zaboravljenih, spasila sam na taj način jezično blago naših predaka. Vrijednost Rječnika je tim veća što sam ga sastavljala uz stručnu pomoć. Osobito je važno naglasiti savjetodavnu ulogu uglednog hrvatskog jezikoslovca, dijalektologa i najznačajnijeg poznavatelja kajkavštine dr. sc. Mije Lončarića, koji je bio i dijalektološki urednik”, napisala je o Rječniku na svom Facebook profilu autorica Dragica Ščrbačić Dragovac.

Predstavljanje Rječnika održat će se u Društvenom domu Nova Rača, danas, 17. rujna u 19 sati.

Robert Ruklić

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad