Damir Bajs: -Mi smo idealni za taj vid turizma!

NASTAVAK ULAGANJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U RAZVOJ CIKLOTURIZMA

Zbog blage valovitosti reljefa i očuvanosti okoliša Bjelovarsko-bilogorska županija ima idealne uvjete za cikloturizam te spada među hrvatske županije s dobro razvijenom mrežom obilježenih biciklističkih ruta koje pokrivaju sve dijelove županije.

Jedno je to od bogatstava Bjelovarsko-bilogorske županije koja se može pohvaliti sa više od 400 kilometara cikloturističkih staza i ruta županijskog i međunarodnog značaja, a kako bi se cikloturizam na našem području dalje razvijao te kako bi zaljubljenici u ovaj vid turizma imali što bolje uvjete, Bjelovarsko-bilogorska županija konstantno ulaže i provodi brojne aktivnosti.

Tako je u dosadašnje tri faze razvoja projekta cikloturizma Bjelovarsko-bilogorska županija uložila oko 1.5 milijuna kuna osiguravši sredstva iz Ministarstva turizma te vlastita sredstva.

Treba istaknuti kako su do sada, u sklopu navedene tri faze, izrađene i postavljene informativne table na županijskoj biciklističkoj ruti, postavljeni su solarni stupovi za popravak bicikla, izrađena mobilna aplikacija za biciklističke staze i rute u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Izrađen je prometni elaborat za izmještanje županijske rute na ceste s manjim intenzitetom prometa i postavljeni su novi biciklistički znakovi, izrađen je prometni elaborat revitalizacije stare pruge Bjelovar – Garešnica sa odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu, napravljena je nova biciklistička karta Bjelovarsko-bilogorske županije, izrađen je prometni elaborat za novu biciklističku rutu na području Općine Kapela i postavljeni su biciklistički znakovi.

Također, opremljeno je 7 biciklističkih odmorišta s natkrivenom sjenicom, stolom i dvjema klupama, informativnom pločom i stalkom za bicikle i to na relacijama Bjelovar – Prgomelje, Daruvar, Grubišno Polje – Grbavac, Veliki Grđevac, Berek – Oštri Zid te Kapela, a izrađen je i standard za bike&bed smještajne objekte.

Bjelovarsko-bilogorska županija time je napravila ogroman pomak i čvrsto je ucrtana na biciklističkim kartama Hrvatske. No, ulaganja u razvoj cikloturizma na našem području tu ne staju već se nastavljaju aktivnostima predviđenim za ovu godinu.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija prijavljuje i 4. fazu projekta razvoja cikloturizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu sredstava Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Programom vrijednim 402 tisuće kuna obuhvatile bi se sljedeće aktivnosti:

-Izrada prometnih elaborata trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta: „Kapelska-Plavnička ruta“ kojom bi spojili grad Bjelovar i općinu Kapela uz potok Bjelovacka u dužini 6.4 km
-“Zrinska ruta“ kojom bi spojili općinu Kapela s općinom Zrinski Topolovac u dužini 38.4 km
-“Spring route Daruvar-Sirač“ kojom bi spojili grad Daruvar i općinu Sirač u dužini rute 41.2 km
-Izrada 159 biciklističkih znakova za označavanje navedenih ruta
-izrada idejnog građevinskog projekta izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Banovu Jarugu i Grubišno Polje za ishođenje lokacijske dozvole

Na tako izgrađenu i uređenu stazu u dužini 76.3 km u budućnosti bi se vezala turistička i ugostiteljska ponuda, a navedena trasa bit će jedna od okosnica razvoja turizma naše županije.

Još jedan je to iskorak u razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije kao atraktivne cikloturističke destinacije čime se unaprjeđuje kvaliteta turističke ponude na kontinentu. (bbz.hr)

Hrvoje Supančić: -Cikloturizam je jedna brzorastuća grana u turizmu!

Damir Bajs: -Mi smo idealni za taj vid turizma!

 

 

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad