DARIO HREBAK: -Nakon 30 godina obnavljamo park

/SADI SE NOVO DRVEĆE, UREĐUJE SE PARK/

Nakon 30 godina Bjelovar će dobiti nove staze u parku, a usporedno ide i sadnja hortikulture. Sadi se svake godine, sukladno planu sadnje, ističe vlasnik Cvjetnog ateljea Marina Ivan Šepoval, koji se brine o zelenim gradskim površinama, a samo danas u parku je zasađeno novih osam divljih kestena i jedna japanska trešnja. U sadnji je pomogao i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak koji je rekao kako ga veseli podatak da je riječ o stablima koja su izravni potomci starih kestena po kojima je grad i poznat. U širem središtu grada ovih dana će se posaditi još 50 stabala. Šepoval napominje kako je važno da reći da se stara stabla brižljivo orezuju i prati njihovo stanje, a u isto vrijeme se sade nova koja će s vremenom zauzeti mjesto kada stara bude potrebno rušiti. Dodaje i da se uvijek sadi više nego što se posiječe te da je sječa određenih stabala potrebna isključivo radi sigurnosti građana.
#gradbjelovar #gradskipark #park #sadnjastabala #drveće #novastabla #mladastabla #divljikesten #sadnja #zelenilo #gradzaboljiživot #zajednozaboljibjelovar #zajednozaljepšibjelovar

DARIO HREBAK: -Nakon 30 godina obnavljamo park. Mi ćemo definitivno zazeleniti grad!

IVAN ŠEPOVAL (CVJETNI ATELJE MARINA): -Nikada ne rušimo više nego što sadimo!

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad