ISPUNJENA OBEĆANJA ŽUPANA DAMIRA BAJSA . . .

ISPUNJENA OBEĆANJA ŽUPANA DAMIRA BAJSA – PROVEDENA NAJVEĆA ULAGANJA U ŠKOLSTVU I ZDRAVSTVU U ŽUPANIJSKOJ POVIJESTI, BBŽ TREĆA U HRVATSKOJ PO POVLAČENJU EU SREDSTAVA, GOSPODARSTVO RASTE BRŽE OD DRŽAVNOG PROSJEKA

Prije osam godina Bjelovarsko-bilogorska županija bila je na posljednjem mjestu u Hrvatskoj od svih županija po povlačenju europskih sredstava, Županija nije vodila ni jedan projekt, a gospodarske brojke bile su u crvenom. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije iznosio je 123 milijuna kuna, a danas planirani proračun iznosi 1,1 milijardu kunu i u sebi sadrži brojne projekte s posebnim naglaskom na one u zdravstvu i obrazovanju.


KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA TEMU MANDATA ŽUPANA DAMIRA BAJSA 2013.-2021.

Također, Bjelovarsko-bilogorska županija bitno je povećala potpore za manjine, umirovljeničku populaciju, vatrogastvo, ali i za sport i kulturu.

1. ULAGANJA U ZDRAVSTVO –  VIŠE OD 300 MILIJUNA KUNA

Upravo iz proračuna proizlaze i brojni projekti među kojima i oni u zdravstvu gdje se posebno izdvaja najveća zgrada u povijesti grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i ovog dijela Republike Hrvatske u povijesti, a riječ je o gradnji nove zgrade Opće bolnice Bjelovar.

Radovi na izgradnji nove bolnice u punom su jeku, a uz taj kapitalni projekt u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorska županija uspješno koristeći europska sredstva energetski je obnovila zgradu bolnice i stomatologije, ali i obnovila i opremila Domove zdravlja u Čazmi, Garešnici, Grubišnom Polju i Daruvaru.
Kako bi se zadržao postojeći liječnički kadar, ali i privukli novi liječnici za rad u našim zdravstvenim ustanovama Bjelovarsko-bilogorska županija kao prva u Hrvatskoj pokrenula je set mjera vezan uz subvencije našim liječnicima i zdravstvenom osoblju i do sada je potpisano 135 ugovora.

2. ULAGANJA U OBNOVU, DOGRANJU I GRADNJU NOVIH ŠKOLA – 250 MILIJUNA KUNA – BBŽ DRUGA U HRVATSKOJ PO ULAGANJIMA U ŠKOLSTVO

Bjelovarsko-bilogorska županija u najvećem je investicijskom ciklusu energetske obnove županijskih škola, te nadogradnji i gradnji novih škola, a riječ je o preko 50 školskih objekta u koje će se uložiti više od 250 milijuna kuna.
32 školska objekata su završena, 15 investicija je u tijeku, a za 5 škola raspisani su natječaji za izvođača radova.

ŠKOLSKI OBJEKTI KOJI SU TEMELJITO OBNOVLJENI

1. OŠ Nova Rača
2. OŠ Sirač
3. PŠ Međurača
4. PŠ Severin
5. OŠ Štefanje
6. PŠ Pavlovac
7. OŠ Trnovitički Popovac
8. GŠ Brune Bjelinskog Daruvar
9. PŠ Predavac
10. OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje
11. SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje
12. Školsko-sportska dvorana OŠ i SŠ G. Polje
13. OŠ Garešnica
14. Školsko-sportska dvorana OŠ Garešnica
15. OŠ Trnovitica
16. PŠ Donja Kovačica
17. PŠ Kapelica
18. OŠ Berek
19. PŠ Draganec
20. PŠ Kraljevac
21. OŠ Mate Lovraka sportska dvorana
22. PŠ Kip
23. PŠ Blagorodovac
24. PŠ Šibovac
25. OŠ Čazma
26. OŠ Čazma- školsko-sportska dvorana
27. Tehnička škola Daruvar-strojarsko-prometni praktikum
28. PŠ Frankopanska OŠ V.Nazora Daruvar
29. PŠ Frankopanska OŠ V.Nazora Daruvar- dvorana
30. PŠ Ivanovo Selo
31.Dogradnja OŠ Veliko Trojstvo
32. Dogradnja ČOŠ J.A.Komenskog Daruvar

RADOVI NA ŠKOLSKIM OBJEKTIMA KOJI SU U TIJEKU

1.OŠ Ivanska
2.OŠ Ivanska dvorana
3.OŠ Kapela
4.Tehnička škola Daruvar- strojarski praktikum
5.PŠ Veliki Zdenci
6. PŠ Veliki Zdenci-dvorana
7.PŠ Doljani
8.PŠ Dapci
9.OŠ Vladimira Nazora Daruvar- Gajeva
10.OŠ Vladimira Nazora Daruvar Gajeva- dvorana
11. Osnovna škola Đulovac
12. Osnovna škola Đulovac- dvorana
13. Izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar
14. Područna škola Dautan
15. PŠ Donji Sređani

ŠKOLSKI OBJEKTI KOJE OČEKUJE OBNOVA I ZA KOJE JE U TIJEKU JAVNA NABAVA ZA IZVOĐAČA RADOVA

1.Područna škola Miklouš
2.Osnovna škola Rovišće
3.Osnovna škola Rovišće- dvorana
4.Područna škola Šandrovac
5.PŠ Lasovac

Bjelovarsko-bilogorska županija nakon što završi obnova škole oprema i novim namještajem, ali i osigurava sredstva za dodatne radove tako da su škole temeljito obnovljene i pružaju našim učenicima, ali i zaposlenicima škola kvalitetne uvjete rada i škole 21. stoljeća.

U školstvu posebno treba istaknuti gradnju nove glazbene škole Vatroslava Lisinskog tek treće nove glazbene škole koja se gradi u Hrvatskoj čija je izgradnja u tijeku i koja će promijeniti vizure Bjelovara, a već sada ju nazivaju novom bjelovarskom ljepoticom koja je na ponos svih građana.

Bjelovarsko-bilogorska županija postaje regionalni centar za zdravstvo u ovom dijelu Republike Hrvatske provođenjem projekta Centra kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar, a ovih dana treba započeti dogradnja same škole. U sklopu projekta Regionalnog centra kompetentnosti poticat će se izvrsnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pa će se tako osim programa redovitog strukovnog obrazovanja, provoditi stručna usavršavanja kao i cjeloživotno obrazovanje, a programi će biti usmjereni na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja.

Zahvaljujući ulaganjima u školstvo i obrazovanje u novu školsku godinu čak za 90% županijskih učenika omogućiti će se rad u jednoj smjeni.

3. RAST GOSPODARSTVA – PRVI U HRVATSKOJ PO ULAGANJIMA U ZELENU ENERGIJU

Svi gospodarski trendovi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz crvenog prešli su u zeleno. Županija raste na ljestvici hrvatskih županija zahvaljujući porastu BDP-a i sada smo jedno mjesto više na ljestvici županija. Prema posljednjim dostupnim podacima Bjelovarsko-bilogorska županija  je 10. u Hrvatskoj po porastu BDP-a  u razdoblju  2013.- 2018.  godina.

Sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku pad nezaposlenosti u razdoblju 2013.-2019. je 60,45 % u RH , dok je pad u istom razdoblju za Bjelovarsko-bilogorsku županiju 63,06 %, dakle sa 13.190 nezaposlenih u 2013.g.  Bjelovarsko-bilogorska županija u 2019.g. bilježi 4.872 nezaposlenih, odnosno čak 8.317 manje nezaposlenih osoba.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna bruto plaća u RH u razdoblju 2013.-2018. godina rasla je za 8,65 % dok je taj rast u istom razdoblju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 8,85 %

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore Bjelovarsko-bilogorske županije evidentno je slijedeće za razdoblje 2013.-2019. godina.

– Povećao se broj poduzetnika za 612 tj. za 38,49 %
– Broj zaposlenih povećao se za 718 odnosno za 4,91 %
–  Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom povećala se za 969 kn odnosno za  27,13 %
– Ukupni prihodi gospodarstvenika povećali su se za 1,3 milijarde kuna tj. za 18,41 %
– Dobit gospodarstvenika se povećala za 132 milijuna kuna tj. za 55,43 %
– Isto tako, 2018. godine imali smo najveći porast zaposlenih u gospodarstvu, preko 6,6 posto.

2018. ključna je godina u kojoj su se bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu znatno povećale u odnosu na prethodnu  godinu, i to za 2,5 puta. Posebice se bilježi rast u dijelu prerađivačke industrije i to najveći udio ulaganja od 83,8 posto ostvaren je  u dijelu drvne industrije odnosno proizvodnju drva i proizvoda od drva kao i proizvodnja namještaja.

Ovdje je bitno napomenuti kako u Bjelovarsko -bilogorskoj županiji bilježimo i nastavak investicija u energane u 2019. godini čime je naša županija lider u zelenoj energiji. Tako su otvorene Bioenergana na šumsku sječku u Grubišnom Polju, snage 5 megavata (ukupna investicija 34 milijuna eura) i toplinska  energana u Cigleni, snage 16,5 megavata  (ukupna investicija 325 milijuna kuna), a u čije se izgradnje najviše ulagalo 2018. godine, a što su zasigurno u tom dijelu jedne od najvećih investicija u takve djelatnosti u Hrvatskoj.

U ranijem razdoblju zahvaljujući dobroj poduzetničkoj klimi i uvjetima prostornog uređenja, otvoreno je najmanje 5 bioplinskih postrojenja (Gudovac, Rovišće, Vagovina, Hercegovac i Velika Masljenjača) koje koriste nusproizvode industrije, nusproizvode s farmi i zelenu masu.

Dakle, pozitivne brojke u gospodarstvu, bilježile su svoj najveći rast 2018. godine, a što se reflektiralo i u godinama poslije na dobru poziciju županijskog gospodarstva i dobru poduzetničku klimu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Unatoč pandemiji koronavirusa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji raste broj obrta pa je tako u kriznoj godini 26 obrta više i u obrtništvu radi 126 osoba više.

No, nažalost, zbog neizvjesnosti oko daljnjeg širenja virusa, pa tako i krajnjeg utjecaja pandemije na nacionalno i globalno gospodarstvo, nije moguće predvidjeti razvoj gospodarstva, te će i ova 2021. godina biti teška za rad našim gospodarstvenicima, za koje je već u prvom tromjesečju Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu 5 milijuna kuna.
Navedene potpore pokazuju smjer rada Bjelovarsko-bilogorske  županije, te tako uz sve naše projekte, intenzivirat ćemo sve aktivnosti na poboljšanju gospodarske klime u županiji, sufinanciranjem vlastitog učešća u korištenju EU fondova te županijskim potporama jačati konkurentnost i stvarati mogućnosti za nova radna mjesta.

4. 10 MILIJUNA KUNA ULOŽENO U BORBU PROTIV PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Bjelovarsko-bilogorska županija od prvog dana pojave koronavirusa stala je uz svoje zdravstvene ustanove, a provođenjem brojnih aktivnosti putem Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije utrošeno je 10 milijuna kuna u borbu protiv pandemije.

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva za sve potrebno od zaštitne opreme i sredstava, lokacija za karentenu, medicinske opreme i aparature među kojima se posebno ističe nabavka 9 novih respiratora za potrebe Opće bolnice Bjelovar.

U samoj bolnici osigurani su dovoljni kapaciteti za liječenje pacijenata oboljenlih od koronavirusa i to unutar same bolnice te ni jedan pacijent nije ležao u šatorima, ni u jednom trenutnu nije prijetila opasnost da bolnica neće imati dovoljen broj repiratora, već upravo suprotno isti su dati na posudbu drugim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

Dobrom organizacijom u trenucima najveće zdravsteve krize Bjelovarsko-bilogorska županija bila je glavni oslonac mnogima, a sve u cilju sačuvanja zdravlja te života naših sugrađana.

5. IZLAZAK IZ PROMETNE IZOLIRANOSTI

Veoma važan projekt na kojemu je radila Bjelovarsko-bilogorska županija bila je izgradnja pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec. Županija je projekt vodila do izdavanja građevinske dozvole, a danas je ona izgrađena i puštena u promet zahvaljujući europskim sredstvima.
Po završetku navedenih projekata župan Damir Bajs ističe: „Moramo započeti novi set investicija bitnih za Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Europa nam nudi velika sredstva i brojne mogućnosti. Pitam se, zašto ih ne bismo iskoristili u svrhu razvoja bolje i kvalitetnije budućnosti? Područja prema kojima ću težiti su gospodarstvo, zapošljavanje i poljoprivreda. Korona kriza je u nekoj mjeri poremetila funkcioniranje, ali sam optimističan i uvjeren da možemo nastaviti ovim dobrim putem kojim smo krenuli“.

6. OČUVANJE ISTINE I DIGNITETA NA DOMOVINSKI RAT

Bjelovarsko-bilogorska županija bila je nositelj i financirala je izdavanje više publikacija i knjiga vezanih uz Domovinski rat gdje posebno treba izdvojiti knjige „Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991 godine“ i „Ratni put 105. bjelovarske brigade Hrvatske vojske“.

„Bjelovarsko-bilogorsku županiju preuzeo sam prije 8 godina od sadašnje oporbe. Oni su tada obnašali vlast. Prije 8 godina Bjelovarsko-bilogorska županija bila je zadnja po povlačenju sredstava Europske unije u Hrvatskoj, bez ijednog projekta koji je vodila. Ova Županija je prije 8 godina bila zadnja po ulaganju u školstvo i zdravstvo u Hrvatskoj. Sve gospodarske brojke bile su u crvenom. A gdje smo sada? Od Županije koja nije imala nijedan europski projekt došli smo do njih 120. Bjelovarsko-bilogorska županija je po projektima koje sama i vodi treća Županija u Hrvatskoj po povlačenju sredstava Europske unije. Tu je i najveći projekt, gradnja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, što je i najveći županijski projekt koji se vodi u Hrvatskoj. Često se postavlja pitanje da je to možda nepotrebno, da je to megalomanski projekt, a neki kažu da će i zaustaviti gradnju čim prođu izbori. Mi želimo biti centar zdravstva ovog dijela Hrvatske, s najmodernijom bolnicom i najkvalitetnijom uslugom. Meni ništa nije žao, ulaganje u zdravstvo ne može biti pogrešno. Neće se naši stanovnici liječiti u montažnim barakama koje su postavljene prije 70 godina. Oni zaslužuju bolje. Ulagali smo i u našu opću praksu. 39 ambulanti je obnovljeno, najveći projekt u zdravstvu za primarnu zdravstvenu zaštitu je riješen, ulaganje u naše domove zdravlja u Čazmi, Garešnici, Daruvaru, Grubišnom Polju, a  sada i u Bjelovaru potvrđuju važnost primarne zdravstvene zaštite. Ulažemo i u one koji tamo rade. Mi smo jedina Županija u Hrvatskoj koja ima stalno otvoren program vezan uz mogućnost da se dobiju potporne mjere koje dovode liječnike kod nas, a onima koji su ovdje daje poticaj da ostanu. Povećan je broj liječnika u našoj Općoj bolnici Bjelovar. Mi smo jedna od rijetkih bolnica, ako ne i jedina u Hrvatskoj kojoj je to uspjelo. Tu je i Centar kompetentnosti koji će zaokružiti sliku nas, županije i grada Bjelovara kao centra zdravstva u ovom dijelu Hrvatske.
Kada govorimo o školstvu, ovoga trenutka Bjelovarsko-bilogorska županija na drugom je mjestu ljestvice hrvatskih županija s 250 milijuna kuna ulaganja u školstvo. Radovi na obnovi 32 objekta su završeni, na 15 objekata radovi su u tijeku, a za 5 objekata očekuje se potpis ugovora s izvođačem radova. Time će 90 posto učenika iduće školske godine ići u novoobnovljene objekte. Istaknuo bih Glazbenu školu „Vatroslava Lisinskog“ , škola je to koja održava nadstandard i nešto što ne moramo, ali trebamo imati. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2013. do 2019. zadnjim nama dostupnim, imamo povećanje broja poduzetnika za gotovo 40%, povećanje broja zaposlenih za 720, povećanje prosječne neto plaće, povećanje dobiti gospodarstvenika za 55%. Imamo smanjenje broja nezaposlenih i jedno od najvećih povećanja broja zaposlenih u gospodarstvu. Postali smo centar za zelenu energiju, posebice za bioenergane. Skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je cijeli set promjena prostornih planova vezanih uz mogućnost da gospodarstvenici ovdje ulažu. Kada govorimo o bioenerganama po tome smo vodeći u Hrvatskoj. Ključna je promjena prostornog plana koju smo predložili, a to je da se može graditi do 20 megavata bez ograničenja.
Mi smo jedna od rijetkih županija gdje raste i broj zaposlenih u obrtu i broj obrtnika. Pokazuje se da se može.
Kada je riječ o pandemiji koronavirusa, Bjelovarsko-bilogorska županija jedina je uz Republiku Hrvatsku izdvojila sredstva za borbu protiv korone. Riječ je o preko 10 milijuna kuna sredstava.
Gradnjom pruge Sveti Ivan Žabno-Gradec prije kratkog vremena, projektu za koji je građevnu dozvolu izradila Bjelovarsko-bilogorska županija, izašli smo iz prometne izoliranosti na prvi jasan način.
Ne treba zaboraviti niti županijske potpore prema manjinama te da zajedno s njima radimo na inkluziji manjina u naš život. Pomažemo i vatrogastvu, šport, kulturu, poljoprivredu.
Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom je ratu u jednoj trećini bila okupirana. Ima nesrazmjerno veliki broj žrtava i netipično za Županije, mi smo zajedno s našim udrugama bili iznimno aktivni i suizdavači u nekoliko edicija. Istaknuo bih dvije koje još nisu ni predstavljene. To je Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991. godine i monografija Ratni put 105. bjelovarske brigade HV“, rekao je, između ostalog, župan Damir Bajs. (bbbz.hr)

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad