NAJVEĆA ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLA DO SADA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI A NA NOVOM NATJEČAJU PREKO 100 MILIJUNA KUNA PRIJAVLJENIH PROJEKATA

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u radnom posjetu boravio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš sa suradnicima. Radni posjet bio je prilika za potpis drugog u nizu Ugovora vezanog uz energetsku obnovu škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije, najveće energetske obnove škola do sada.


Naime, na području županije u obnovu će 11 škola za koje Bjelovarsko-bilogorska županija ima potpisane ugovore s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja vrijedne gotovo 27 milijuna kuna sufinancirane europskim novcem.

Druga u nizu tako će u obnovu Osnovna škola u Trnovitičkom Popovcu vrijedna 530 tisuća kuna, a posao je dobila domaća tvrtka GRAD-IM iz Gornje Ploščice koja će na školskoj zgradi izmijeniti vanjsku ovojnicu i napraviti izolaciju stropova te ugraditi novu stolariju.

No, posao energetske obnove školskih zgrada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji tek je u zamahu, jer Bjelovarsko-bilogorska županija i njene ustanove trenutno su među vodećim   prijaviteljima u Republici Hrvatskoj kada govorimo o raspisanom novom natječaju u suradnji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tako je Bjelovarsko-bilogorska županija trenutno prijavila 27 projekata vrijednih preko 100 milijuna kuna, a vezenih uz energetsku obnovu zgrada u školstvu i zdravstvu putem europskog natječaja „ Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, financiranog iz europskog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Rbr Naziv obrazovne
institucije:
Vrsta radova: Vrijednost invensticije
u kunama:
1. Oš Berek – krovište
– izolacija prema stropu
– vanjska ovojnica
– podovi
– LED rasvjeta
655.689,80
2. OŠ Čazma i dvorana – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
-podovi
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
7.954.695,07
3. PŠ Gornji Draganac – krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
1.616.877,55
4. OŠ Vladimira Nazora Daruvar – Gajeva – stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
14.137.911,88
5. OŠ Vladimira Nazora Daruvar – Frankopanska – krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
6.968.492,50
6. OŠ Dežanovac – PŠ Blagorodovac – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– LED rasvjeta
523.045,94
7. OŠ Đulovac i dvorana – vanjska ovojnica
– instalacije vode/grijanja
– rekonstrukcija sustava grijanja
3.562.392,34
8. OŠ Garešnica – PŠ Kapelica – krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
– LED rasvjeta
1.140.004,48
9. OŠ I.N. Jemeršića Grubišno Polje
PŠ Ivanovo Selo
– krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
– LED rasvjeta
1.396.125,41
10. OŠ I.N. Jemeršića Grubišno Polje
PŠ Veliki Zdenci i dvorana
– krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
3.076.185,20
11. OŠ Ivanska i dvorana – krovište
– vanjska ovojnica
– podovi
– prozračivanje
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
7.877.608,58
12. OŠ Mirka Pereša Kapela – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
2.436.344,44
13. OŠ Rovišće i dvorana – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– lift
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
15.282.140,06
14. PŠ Kraljevac – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
830.358,88
15. OŠ Sirač – PŠ Kip – krovište
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
347.477,50
16. OŠ Sirač – PŠ Šibovac – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi (hodnik)
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
460.872,50
17. OŠ Trnovitica, Velika Trnovitica – krovište
– izolacija prema stropu
– LED rasvjeta
1.157.789,13
18. OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac
PŠ Donja Kovačica
– krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– rampa za invalide
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
1.164.545,00
19. OŠ Veliko Trojstvo – PŠ Šandrovac – izolacija prema stropu
– vanjska ovojnica
– podovi
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
1.386.490,00
20. OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac – dvorana – vanjska stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– instalacija vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija susava grijanja
2.791.369,38
21. Tehnička škola Daruvar – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– rekonstrukcija sustava grijanja
1.739.512,31
22. PŠ Doljani – krovište
– izolacija prema stropu
– stolarija
– vanjska ovojnica
– podovi
– rampa za invalide
– instalacije vode/grijanja
– LED rasvjeta
– rekonstrukcija sustava grijanja
1.751.680,38
UKUPNO 78.257.608,23

PRIJAVLJENI PROJEKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Rbr Naziv zdravstvene
institucije:
Vrsta radova: vrijednost invensticije
u kunama:
1. Doma za starije osobe Bjelovar Rekonstrukcija ovojnice
Toplinska izolacija zidova pročelja
Zamjena stolarije
Toplinska izolacija krova
Zamjena plinske kotlovnice
Zamjena postojeće rasvjete novo LED rasvjetom
23.000.000,00
2. Zgrada dječjeg dispanzera
Dom zdravlja
Bjelovarsko-bilogorske županije
Toplinska zaštita vanjskog zida
Izmjena stolarije
Toplinska izolacija stropa
Izmjena rasvjete
Uvođenje sustava daljinskog očitovanja
potrošnje energije
977.430,21
UKUPNO 23.997.430,21

Uz prijavu projekata vrijednih preko 100 milijuna kuna Bjelovarsko-bilogorska županija i njene ustanove u završnoj fazi pripreme su još desetak projekata koji bi ovih dana trebali biti prijavljeni na spomenuti natječaj.

Iz svega navedenog vidljivo je kako županijske školske i zdravstvene ustanove očekuje velika energetska obnova putem koje ćemo energetski obnoviti gotovo sve školske i zdravstvene ustanove, a na korist prvenstveno učenika i djelatnika škola, kao i djelatnika zdravstvenih ustanova i njenih korisnika. Naravno, obnovom objekata u zdravstvu i školstvu ostvarit će se i velike uštede i dio sredstava uštedjeti koji će se tada moći prenamijeniti u druge svrhe i podizanje standarda u našim školama i zdravstvenim ustanovama.

Spomenuti projekti za sada su jedini način obnove naših škola putem europskog novca što pokazuje kako Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji sa svojoj Razvojnom agencijom, a potom i u suradnji s partnerima prati raspisane natječaje i uspješno prijavljuje projekte i povlači europska sredstva.

„Ova ušteda oslobodit će financijska sredstva, koja će se koristiti za opremanje škole i poboljšanje materijalnih uvjeta rada u školi. Osim uštede energije rješavamo i problem s vlagom, jer nakon izmjene stolarije, imamo problem s lošom izolacijom. Veseli nas i vizualna promjena zgrade, jer fasada nije obnovljena od 1975. i izgleda sumorno. Želio bih zahvaliti Fondu i direktoru na dodjeli bespovratnih sredstava, našem županu koji je od samog početka podržavao realizaciju ovog projekta, jer bez pomoći Županije ovaj projekt ne bi ni mogao proći.“, rekao je ravnatelj Stjepan Popić.

„Zahvalio bih se Vladi, Ministarstvu graditeljstva, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Fondu na svemu što čine za nas. Također, hvala županu i Županiji što ulaze i sudjeluju u ovakvim projektima da bi obnovili naše škole. Osim OŠ Trnovitički Popovac, pred nama je obnova i OŠ Garešnica.“, izjavio je gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija.

„Ovo je najmanja škola u našoj županiji koja će sada biti energetski obnovljena. To je prilika da imamo obnovu koja će donijeti energetsku uštedu, omogućiti da ušteđena sredstva idu u druge namjene, da se podigne standard. Radi se o obnovi koja je temeljita, odnosno o kompletnoj rekonstrukciji. To je prilika da školi damo novi standard, a Županija je pripremila sredstva za opremanje svojih škola. Tako smo ove godine predvidjeli milijun kuna za opremanje, jer potreba postoji. Zahvalit ću i Gradu Garešnici jer nam je partner, a ovo je dokaz da u partnerskom odnosu možemo napraviti mnogo. U tijeku je i najveći natječaj za energetsku učinkovitost, a mi imamo prijavljenih 28 projekata, vrijednih preko 113 milijuna. Po prijavama projekata smo među prvima u Hrvatskoj, stoga se nadamo da ćemo dobiti odluku o odobrenju čime bi ušli u novi investicijski ciklus. Na kraju se želim zahvaliti Fondu na angažiranosti prema korisnicima.“, rekao je župan Damir Bajs.
„Bjelovarsko-bilogorska županija je veoma aktivna i spada među najbolje županije u Hrvatskoj. Županija je išla ispravnim putem, najprije ste dali prekontrolirati dokumentaciju kako biste se uvjerili da je sve u redu. Ukoliko Fond provjeri dokumentaciju, tada je vjerojatnost za prolazak 95%. Zato je način na koji ste vi postupili ispravan, a suradnja koju ste imali s nama je dobra. Vi ste izuzetno dobar primjer drugima i dokaz da mjera može polučiti uspjehom, jer mjera sama po sebi nije svrha. I u sljedećem natječaju izuzetno ste uspješna županija, druga ste županija po broju projekata i iznosu što je impresivno. Vi niste najveća i najjača županija, što izgleda nije najbitnije, već je najbitnije da ulažete trud i znanje. Nastojat ćemo ove aktivnosti održati i u sljedećem razdoblju jer interes je iznimno velik.  Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ovdje s vama i vjerujem da ćemo surađivati i dalje. Također ću reći, da mi ne smeta što ste agresivni kada dolazite u Fond, što se borite za svoju županiju i to mi je drago. Mislim da ste dobar primjer za druge, jer s uloženom energijom, znanjem i trudom koji se ulaže, sve se može postići.“,  u svom obraćanju rekao je direktor Dubravko Ponoš.

„Naglasio bih važnost dobro pripremljenog natječaja, a ovaj natječaj bio je kvalitetno pripremljen u smislu kriterija odabira ponuđača. Ovaj natječaj osim kriterija najniže cijene, imao je čitav niz dodatnih kriterija koji su strogi i izradili su filter koji je ukazao na razliku ponuđača koji se javljaju na natječaj. Govorim to zato što sredstva završe u krivim rukama, a investitor dobije poluproizvod. Vjerujem da će i ostali natječaj biti dobro napisani kao i ovaj, jer jedino na taj način možemo pokrenuti promjene u sektoru graditeljstva.“, pojasnio je izvođač radova, direktor GRAD-IM Ivan Marković, nakon potpisa Ugovora.

  Galerija fotografija – klikni na sliku za povećanje

Autor: admin

Podijeli ovaj članak
468 ad