IMPERATIV ZDRAVSTVENE ZAŠTITE!

Novi prostorni uvjeti i moderna dijagnostika mikrobiološkog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

IMPERATIV ZDRAVSTVENE ZAŠTITE!

Damir Bajs, bjelovarsko-bilogorski župan sa suradnicima, u pratnji Nine Renić, ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo BBŽ-e, obišao je novoobnovljeni mikrobiološki laboratorij. Naime, Zavod za javno zdravstvo BBŽ-e u suradnji s osnivačem, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, obnovio je mikrobiološki laboratorij čija je vrijednost radova iznosila 600 tisuća kuna.

Nove dijagnostičke metode

Na taj način stekli su se bolji prostorni uvjeti za rad mikrobiološkog laboratorija koji se sada prostire na 320 metara četvornih, proširenje Službe za mikrobiologiju te akreditaciju samog mikrobiološkog laboratorija što je svakako imperativ za kvalitetu zdravstvene zaštite. Samim time omogućava se sigurna i kvalitetna usluga, smanjuje rizik od nepovoljnih događaja te povećava konkurentnost na slobodnom tržištu zdravstvenih usluga i kompatibilnost u Europskoj uniji. Isto tako uvest će se nove dijagnostičke metode i razvoj specijalističke dijagnostike.

Tako iduće godine Zavod za javno zdravstvo BBŽ-e planira uvesti molekularnu dijagnostiku kupnjom novog aparata za molekularnu detekciju klinički i epidemioloških značajnih mikroorganizama koji se ne mogu kultivirati klasičnim mikrobiološkim postupcima. Riječ je o metodi koja omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku i postala je referentna metoda u suvremenoj mikrobiološkoj dijagnostici (HPV, C trachomatis, enteralni virusi).

Novi prostorni uvjeti i nova oprema uvelike će doprinijeti modernijem i ugodnijem radnom okruženju za djelatnike Zavoda s jedne strane, dok će s druge strane omogućiti podizanje standarda i pružanje novih usluga građanima naše županije.

“Projekt koji je bitan za sve nas!”

-Zavod za javno zdravstvo završava projekt koji je bitan za sve nas. Nakon izgradnje depoa unutar Zavoda otvorila se mogućnost, ali i potreba, da Služba za mikrobiologiju dobije svoje nove prostore. Osiguranih 600 tisuća kuna omogućilo je da ovih 320 kvadrata bude provedeno namjeni sukladno standardima. Ključno je to da je Zavod sada prostorno riješen u cijelosti, a od 2018. očekujemo da se uvedu i nove djelatnosti. Time će Zavod omogućiti da za određene pretrage građani više ne moraju ići u Zagreb, već to mogu obaviti i u Bjelovaru. To je ono što želimo i čini se da će se to ubrzo dogoditi. Zahvaljujem ravnateljstvu i ljudima u Zavodu, posebice Službi za mikrobiološke djelatnosti, a siguran sam da ćemo uskoro svjedočiti izdavanju licence za nove poslove koji će se obavljati, izjavio je župan Damir Bajs, dipl. iur.

Bez adekvatnog prostora i opreme

nema uvođenja novih dijagnostičkih postupaka!”

-Završetkom ovog projekta, koji je realiziran uz podršku i suradnju župana i Županije, mi smo kao mikrobiološki laboratorij udovoljili prostorno svim zahtjevima Pravilnika o minimalnim uvjetima, glede prostora, radnika i opreme. Sada imamo tri nova laboratorijska prostora, prostoriju za pripremu mikrobioloških podloga, za dekontaminaciju, sigurnosne kabinete. Vrlo je važno da smo riješili pristup invalidnim osobama, budući da je napravljen spoj između nove i stare zgrade, gdje invalidne osobe iz nove zgrade liftom direktno ulaze u mikrobiološki laboratorij. Sve ovo bio je prvi preduvjet u cilju buduće akreditacije mikrobiološkog laboratorija kao imperativa u zdravstvenoj zaštiti, jer nema uvođenja novih dijagnostičkih postupaka bez adekvatnog prostora i opreme. Vjerujem da će novi prostor svim djelatnicima pružiti moderniji i ugodniji radni prostor, što će se zasigurno odraziti i na kompletnu zdravstvenu uslugu stanovnicima naše županije, pojasnila je Nine Renić, ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo BBŽ-e.

“Krećemo s uvođenjem novih metoda molekularne dijagnostike!”

-Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije sada ima mogućnosti uvođenja novih dijagnostičkih metoda u 2018. godini, jer sada zadovoljava minimalne prostorne uvjete i uvjete koje im omogućuje nova aparatura. Što se tiče noviteta u 2018. godini, krećemo s uvođenjem novih metoda molekularne dijagnostike, prvenstveno s dijagnostikom spolno prenosivih bolesti, i to pod brojem jedan humanog papiloma virusa i naravno ostalih. Daljnjom dinamikom, nadamo se da ćemo uvesti i proširiti neke serološke pretrage te ubrzati molekularnim metodama dijagnostiku rezidentnih sojeva koje inače šaljemo u Zagreb. S obzirom na proteklih dvadeset godina, 2018. godina znatno će unaprijediti mikrobiološku dijagnostiku, istaknula je doktorica Sanja Krešić, voditeljica Službe za mikrobiologiju.

Podsjetnik

Podsjetimo, 2014. godine Zavod za javno zdravstvo u suradnji s osnivačem završio je rekonstrukciju i nadogradnju kata dvorišne zgrade i to za potrebe Službe za higijenu i epidemiologiju te Centra za prevenciju ovisnosti.

Zavod za javno zdravstvo dio je ukupnog projekta obnavljanja i opremanja naših zdravstvenih ustanova. Naime, kompletno su obnovljene ambulante diljem naše županije u koje stiže moderna oprema i dijagnostika. Kreće i izgradnja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te obnova velikih Domova zdravlja, a ne smijemo zaboraviti ni planiranu gradnju novog objekta u sklopu Daruvarskih toplica.

Samim time možemo reći kako se ukupni standard zdravstvene usluge naše županije uvelike mijenja i prilagođava uvjetima koje očekujemo u vremenu u kojem živimo, a na korist brojnih zdravstvenih djelatnika, a posebice građana našeg kraja.

http://bbz.hr/vijesti

Autor: admin

Podijeli ovaj članak
468 ad