Odobren projekt vrijedan 27 milijuna kuna!

PRIPREME ZA ENERGETSKU OBNOVU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


Odobren projekt

vrijedan gotovo

27 milijuna kuna!

Damir Bajs, župan BBŽ-e održao je sastanak s predstavnicima svih zdravstvenih ustanova na području Bjelovarsko-bilogorske županije te Doma za starije osobe Bjelovar. Priprema zdravstvenih ustanova za prijave na natječaje Europske unije vezane uz energetsku učinkovitost (a čije se raspisivanje očekuje ove jeseni) bio je cilj sastanka ovih visokih dužnosnika. Naime, po prvi puta i zdravstvene ustanove mogu se javiti na natječaje energetske učinkovitosti što ni u kom slučaju Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač zdravstvenih ustanova ne želi propustiti.

Pooštreni su uvjeti!

Od 2017. godine pooštreni su uvjeti natječaja za ostvarivanje sredstava za energetsku učinkovitost na način da toplinska ušteda nakon obnove mora iznositi najmanje 50%.

Župan Damir Bajs na sastanku je naložio da se utvrde objekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja i da se krene u pripremu projekata za prijavu u suradnji s ovlaštenim projektantima, Regionalnom razvojnom agencijom, ravnateljstvima zdravstvenih ustanova, i Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

Cilj je da što više zgrada koje obavljaju zdravstvenu djelatnost uđe u energetsku obnovu kako bi i ostatak zdravstvenih objekata u koje se do sada nije ulagalo temeljito obnovi. Naime, u praksi znamo kada objekt prođe i krene energetska obnova ulaže se u izmjenu krovišta, stolarije, ovojnice i sustava grijanja.

Preko 10 milijuna kuna europskog novca!

39 ambulanti Energetska obnova zgrada zdravstvenih ustanova nadovezat će se na već postojeću obnovu 39 ambulanti diljem Bjelovarsko-bilogorske županije u koje se ulaže i preko 10 milijuna kuna  europskog novca u potrebnu medicinsku aparaturu.

Također, u energetsku obnovu će i 11 školskih zgrada kojima je Bjelovarsko-bilogorska županija osnivač za koje je odobren projekt vrijedan gotovo 27 milijuna kuna.  Na taj način diže se standard u županijskom zdravstvu i školstvu, a na dobrobit svih korisnika te zaposlenika navedenih ustanova.

Do sada smo uspjeli u svim projektima dobiti povrat domicilnih sredstava!”
Ovaj projekt je nastavak naših aktivnosti. Mi smo obnovili sve naše ambulante, dobili smo 11 milijuna kuna sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu za obnovu i nabavu opreme, te sada želimo završiti sve aktivnosti.  Želimo iskoristiti ovu šansu koja nam se pruža po prvi puta, a to je da zdravstvena zaštita dobije novi standard i da u 2018. godinu uđemo s odobrenim sredstvima. Dobili smo odobrenje preko 40 milijuna kuna i vrijeme je za pripremu na natječaj. Vjerujem da je to nešto što bi moglo doprinijeti zdravstvenoj zaštiti naše županije, a ujedno bi omogućilo da se slijed uspjeha prijava na natječaja nastavi. Mi očekujemo da se i dio školstva javi na ovaj natječaj, ali zdravstvo je sada ključno. Županija i ravnateljstvo će imati radno ljeto, a očekujemo da će zahvaljujući sredstvima koja su nam odobrena, građevinarci imati što graditi. Također, naglasiti ću da je financiranje i sada 60-40, ali do sada smo uspjeli u svim projektima dobiti povrat domicilnih sredstava od Fonda. Stoga očekujemo da ćemo uspjeti i sada!, izjavio je župan Damir Bajs, dipl. oec.

Zgrade iz pretprošlog stoljeća

-Konačno je došao trenutak da se možemo prijaviti na ovakav natječaj. Opća bolnica Bjelovar je paviljonskog tipa i ima zgrade iz pretprošlog stoljeća i mi gubimo puno sredstava na energiju. U ovom projektu računamo na p otporu Bjelovarsko-bilogorske županije i Regionalne razvojne agencije, rekao je dr.med. spec. kirurg, subspec. traumatologije i ortopedije Ali Allouch, ravnatelj Opće bolnice Bjelovar.

Obnovljene sve vanjske ambulante

-Zahvaljujem se Županiji što smo uspjeli dovršiti obnovu svih vanjskih ambulanata Doma zdravlja, a u tijeku je drugi dio projekta koji je radila Bjelovarsko-bilogorska županija, uređenje i nabava opreme u četiri doma zdravlja u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju. Dio sredstava je korišten iz europskih fondova, a dio decentraliziranih sredstava. Pored toga, ostaje urediti stolariju, krovišta u vanjskim ambulantama, ali i u sjedištima doma zdravlja. Stoga će nam dobro doći ovaj projekt jer svi će se objekti kompletno urediti. pojasnila je Ljubica Čaić, ravnateljica Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pilot projekt

-Na jesen će se raspisati natječaj Pilot projekt energetska obnova javnih zgrada. Po prvi puta natječaj se odnosi na sve javne zgrade u kojima djeluju javne ustanove. Kao i do sada postotak sufinanciranja bit će 60%, a u pojedinim segmentima i 85%. Mi ćemo napraviti sve kako bi svaku zgradu, koja ima mogućnost i udovoljava uvjetima uštede energije od 50%, uspješno prijavili, rekao je Nino Balen iz Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

(uskoro fotke)

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad