OSNOVAN OGRANAK DAMIR BAJS NEZAVISNE LISTE U . . .

OSNOVAN OGRANAK DAMIR BAJS NEZAVISNE LISTE U VELIKOJ TRNOVITICI

 

Damir Bajs Nezavisna lista nastavila je s osnivanjem ogranaka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, pa je tako nakon Ivanske, Velikog Grđevca, Grubišnog Polja, Šandrovca osnovan i ogranak stranke u Velikoj Trnovitici.

Druga politička snaga u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Damir Bajs Nezavisna lista slijedom dobrih ostvarenih rezultata u svom daljnjem političkom djelovanju imati će ogranke u svim općinama i gradovima u cijeloj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, jer stranku čine ljudi s područja cijele županije, građani koji žele unaprijediti kvalitetu života u svojim sredinama.

S tim ciljem stranci Damir Bajs Nezavisna lista pristupili su članice i članovi ogranka u Velikoj Trnovitici, a na osnivačkoj skupštini sukladno epidemiološkoj situaciji okupilo se 15-ak članova koji su za predsjednika izabrali Vlatka Krajačića, a za zamjenicu izabrana je Tanja Tratinski. Također, izabrani su i članovi Predsjedništva te tajnica Ogranka.

Nakon osnivanja ogranka Damir Bajs Nezavisne liste u Velikoj Trnovitici pristupit će se osnivanju i drugih općinskih i gradskih ogranaka na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

                                                                                                           Damir Bajs Nezavisna lista

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad