Zaštita na radu nije trošak, već investicija!


Radni sastanak na temu zaštite na radu u Republici Hrvatskoj,

ali i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zaštita na radu nije trošak,

već investicija!

Tijekom radnog posjeta Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Vitomir Begović sa suradnicima. posjetio je i Županiju te održao radni sastanak sa zamjenicom bjelovarsko-bilogorskog župana Bojanom Hribljan sa suradnicama, na temu zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, ali i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu središnja je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja je nadležna za praćenje stanja te unapređivanje zaštite na radu u najširem smislu. Tako Zavod pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu, tijelima državne uprave i drugim dionicima.

Na radnom sastanku, ravnatelj Begović iznio je stanje u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Tako je prošle godine prijavljeno 16.235 ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, od čega se 12% odnosi na teže ozljede, a zabilježeno je i 18 smrtnih slučajeva. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, prošle godine prijavljeno je 290 ozljeda na radu. Od toga na mjestu rada 235 ozljeda, a najviše ih se dogodilo u prerađivačkoj industriji. Ipak, stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u 2016. godini bila je 9,84, što je ispod prosječne stope Republike Hrvatske od 11,27.

Što se tiče ozljeda koje se događaju tijekom dolaska na posao, tj. odlaska s posla, prošle godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prijavljeno je 55 ozljeda. Inače, porast broja ovakvih ozljeda je trend koji pogađa cijelu Republiku Hrvatsku, zbog čega su pokrenute i kampanje za sigurnost u prometu.

Kako bi se spriječile ozljede na radu potrebna je prevencija rizika i primjena dobre prakse, te promicanje kulture sigurnosti na radu. Stoga djelovanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, prema Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2017.-2019., bit će usmjereno na podizanje razine svijesti svih dionika o značenju zaštite na radu, provođenje aktivnosti na poboljšanju prevencije, pružanje stručne pomoći svim dionicima s ciljem unapređivanja organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, promicanje kampanja i druge aktivnosti s ciljem smanjenja broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, odnosno smanjenja troškova i gubitka uzrokovanih posljedicama ozljeda i nesreća na radu.

Također, na sastanku je naznačeno kako je potrebno uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost i otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost. Tako je primjer Suvenira Arbor Vitae d.o.o. u našoj županiji, ravnatelj Begović naveo kao dobar primjer radne reintegracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom koji je potrebno podržati.

Bitno je zapamtiti da svaka ozljeda ima posljedicu po radnika i po samu tvrtku, stoga zaštita na radu treba biti temelj svake organizacije. U konačnici, zaštita na radu nije trošak, već investicija.

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad