1 650 000 kuna za razvoj lovstva

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA NASTAVLJA S POTPORAMA ZA RAZVOJ LOVSTVA

1 650 000 kuna

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima i predsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Miroslav Čačija sa suradnicima, najavili su raspisivanje Javnog poziva za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Naime, i ove godine nastavlja se dodjela subvencija za lovačke udruge i društva s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, a za tu namjenu u Županijskom proračunu predviđeno je 1 650 000 kuna.

Dodjelom subvencija, našim lovačkim udrugama želi se dati dodatan vjetar u leđa te samim time doprinijeti i razvoju lovnog turizma. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija bogata je lovištima u sklopu kojih su 43 zajednička lovišta kojim gospodare lovačke udruge isključivo s našeg područja. Stav Županije, odnosno njenog čelnog čovjeka župana Damira Bajsa, je – kako domaći ljude najbolje gospodare lovištima na svojem području. Zalaganje i trud na tom putu najbolje se dokazao kada se Bjelovarsko-bilogorska županija prošle godine izborila da sve njene lovačke udruge ponovno dobiju u zakup svoja lovišta na vremenski period od narednih deset godina.

Ako tome dodamo činjenicu kako su lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna od najbogatijih i najljepših u Republici Hrvatskoj, jasno je zašto se lovstvo želi unaprijediti kao značajan dio gospodarstva, ali i turizma u županiji.

Na raspisani Javni poziv za dodjelu subvencija mogu se javiti lovozakupnici koji su zaključili ugovor s Bjelovarsko-bilogorskom županijom i to na 12 mjera. Sve one ugovorene su upravo s našim lovcima, jer oni najbolje znaju u što je potrebno ulagati kako bi se lovišta diljem Bjelovarsko-bilogorske županije na najbolji mogući način održavala, a samim time i unapređivala. Ponuđene mjere su:

1. Unos pernate divljači – fazana, trčki
2. Unos zeca običnog
3. Stimulacija odstrjela predatora – lisica
4. Premija osiguranja lovišta
5. Kavezni uzgoj zeca običnog
6. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista
7. Promidžba lovstva
8. Legalizacija lovačkih kuća/domova s pratećim objektima
9. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač
10. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači
11. Lovna kinologija
12. Lovno streljaštvo

Podsjetimo, kako je Bjelovarsko-bilogorska županija prošle godine potpisala Ugovore s 43 lovačke udruge o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije, vrijedne gotovo milijun i tristo tisuća kuna, odnosno u duplo većem iznos za razliku od godinu ranije. U konačnici na kunu onoga što lovci daju kao zakupninu, Bjelovarsko-bilogorska županija vraća dva i pol puta više novca svojim lovačkim udrugama, a njihova je obaveza voditi brigu o lovištu.

-Županija na čelu sa županom napravila je izuzetno puno vezano za lovstvo. Moramo se prisjetiti još i 1995. godine, kada su prvi puta ustanovljena zajednička lovišta i kada je naš župan upravo bio taj koji se borio zajedno s ljudima iz naših lovačkih udruga, da one dobiju zakup lovišta jer smatrao je da je to najlogičnije s obzirom da ljudi najbolje s tog terena poznaju najbolje ono što krasi lovstvo. Tako je to završilo i pred godinu dana kada smo ponovno nakon 20 godina dobili zakup lovišta, sva naša društva, njih 43. Puno stranih lovaca je prošle lovne godine (sada smo u novoj lovnoj sezoni), bilo na području naše županije. Ostvarili su što su željeli. Moram reći da su svi oni dali maksimalno pozitivnu sliku o svemu onome što se čini na području lovstva na području naše županije. Ovaj javni poziv za dodjelu novčanih potpora (kojih je prošle godine bilo 13), vjerujem da će opet bitno poboljšati kompletan status naših lovnih udruga, a onda i onoga čime one gospodare, a to je s divljači, rekao je Miroslav Čačija.

-Mogu reći da smo mi unazad 17 ili 18 godina jako dobro surađivali sa Županijom, odnosno imali smo novčane potpore i zahvaljujemo se. Međutim, mijenjali smo te programe, mijenjali smo u javnim pozivima te aktivnosti koje se mijenjaju. I za ovu godinu Županiji predlažemo neke nove stvari, a radi se o tome da nam se pojavila nova vrsta predatora – čagalj. On nastanjuje cijelu našu županiju, sva lovišta uz lisicu koja je sada već pomalo zdrava i koja je temeljem ovih cijepljenja zdrava i nema više bjesnoće. Unazad 5 godina nije bila zabilježena niti jedna pozitivna. Predlažemo da se i čagalj sufinancira zajedno s lisicom. Druga, vrlo bitna stvar, bit će veliki američki metilj koji nam prijeti. Ove godine ćemo predložiti Županiji da unesemo u ovaj javni poziv i dio oko sufinanciranja liječenja, odnosno prevencije kod bolesti američkog velikog metilja, predložio je Mato Kovačević, tajnik Lovačkog saveza BBŽ.

-Županija koja dobiva sredstva od lovačkih udruga za koncesiju, odnosno zakupe vraća lovstvu pa čak i iznad što se dobiva. Istaknuo bih i činjenicu da naše lovačke udruge raspolažu isključivo našim zajedničkim lovištima što je izuzetak, a ne pravilo u Hrvatskoj i da moramo gledati na potporu njima u onim problemima koje imaju. Na prijedlog Lovačkog saveza, u suradnji s lovcima, dopunili smo mjere iz našeg javnog poziva na Županijskoj skupštini temeljem ovog prijedloga. Što se tiče osiguranja lovišta, govorimo o činjenici da oni odgovaraju za sve štete, posebice na javnim prometnicama za vozila i sve što je vezano uz to. Osiguranja su vrlo skupa. I Županija je povisila dio sufinanciranja s 50% na 70%. Time omogućavamo i rad udruga. Ostale mjere su vezane za uobičajene stvari kao što je unos divljači, kavezni uzgoj zeca, promidžba lovstva i neke druge stvari koje radimo na način koji smatramo da je potreban. Istaknuo bih i povećani udio turizma u ukupnosti lovnih programa. To znači da strani lovci i domaći lovci iz drugih dijelova Hrvatske dolaze kod nas u povećanom broju. Lovstvo koje je nekad bilo vrlo značajni dio ukupnosti turizma, ponovno dolazi na svoje mjesto. To je samo zato što su naša lovišta dostignula onu kvalitetu koju smo imali prije rata. Lovci s našeg područja uz, nadam se, potporu Županije i drugih doveli su do toga da budemo među najboljima u Hrvatskoj, zaključio je župan Damir Bajs.

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad