BBŽ osigurala sredstva za projekte . . .

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OSIGURALA SREDSTVA ZA PROJEKTE UMIROVLJENIČKIH UDRUGA IZ VELIKOG TROJSTVA, ŠTEFANJA I ČAZME

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o dodjeli sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije Matici umirovljenika Općine Veliko Trojstvo, Udruzi umirovljenika Općine Štefanje i Matici umirovljenika Čazma vezane uz ovogodišnji Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga

Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo na navedeni je Javni poziv prijavila projekt „Za kvalitetniji život umirovljenika“ za koji će Bjelovarsko-bilogorska županija osigurati sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

„Ova sredstva su planirana za poboljšanje statusa naših umirovljenika. Planirali smo i razne izlete, no međutim korona nas je u svemu tome spriječila. Taj dio je trenutno u mirovanju pa ćemo se posvetiti drugim stvarima. Imamo oko 360 članova. Neki su aktivni više, neki manji, ovisno o njihovim mogućnostima. Sa Županijom imamo odličnu suradnju, a župan Damir Bajs za nas umirovljenike uvijek nađe vremena i razumijevanja“, rekao je Andrija Antolović, predsjednik Matice umirovljenika Općine Veliko Trojstvo.

„Župan Bajs ne dolazi samo kada je vrijeme darivanja. On o umirovljenicima s područja županije brine tijekom cijele godine i na tome zahvaljujem“, naglasio je načelnik Općine Veliko Trojstvo Ivan Kovačić.

Udruga umirovljenika Općine Štefanje prijavila je projekt „Kvalitetniji život umirovljenika“ za koji će Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojiti sredstva u iznosu od 19.500 kuna.

„Sredstva ćemo utrošiti za poboljšanje životnih uvjeta naših umirovljenika. Prije su to bila putovanja i druženja, a ove godine, s obzirom da nam je to izostalo zbog korone, odlučili smo podijeliti jabuke i mandarine našim članovima. Imamo 235 članova, oni su svi zadovoljni i zahvaljuju se Županiji na pomoći jer će to svakom umirovljeniku jako dobro doći“, rekao je predsjednik Udruge umirovljenika Općine Štefanje Josip Golubić.

Matica umirovljenika Čazma na Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga prijavila je program „Organiziranje i poboljšanje uvjeta života umirovljenika s područja grada Čazme“ za koji će im Bjelovarsko-bilogorska županija dodijeliti sredstva u iznosu od 40.000 kuna.

„Ovaj novac ćemo utrošiti za obnovu našeg doma i za darivanje naših starijih i bolesnijih članova. Jako sam sretna zbog odlične suradnje s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Zahvaljujem Županiji na pomoći“, naglasila je predsjednica Matice umirovljenika Čazma Ivanka Bukovac.

Posljednjih osam godina umirovljeničke udruge prijavljuju svoje projekte na županijski Javni poziv za programe i projekte umirovljeničkih udruga, a programi i projekti su raznovrsni i tiču se socijalnih potreba, zdravstvene skrbi, programa koji se odnose na društveni dio, natjecanja, druženja te dodatnog obrazovanja građana starije životne dobi.

Treba naglasiti da je Bjelovarsko-bilogorska županija od 2013. godine zauzela stav da je populaciji treće životne dobi, koja čini veliki dio stanovništva u našoj županiji, potrebna osobita potpora i pomoć.

Do tada je Županija izdvajala 17.500 kuna godišnje za sve udruge umirovljenika na području županije. Od tada se, ponovnim dolaskom župana Damira Bajsa na čelo Županije, politika u bitnome promijenila.

Danas je Bjelovarsko-bilogorska županija prva na ljestvici hrvatskih županija kada je riječ o izdvajanjima za naše sugrađane treće životne dobi, a riječ je o iznosu od 1.2 milijuna kuna.

Treba naglasiti i da, bez obzira na korona krizu, sredstva koja se izdvajaju za umirovljeničku populaciju nisu se smanjivala.

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi i niz drugih programa i projekata koji se tiču umirovljeničke populacije, pa je tako trenutno u tijeku kompletna obnova Doma za starije osobe u Bjelovaru vrijedna preko 13 milijuna kuna.

Treba spomenuti i projekt „Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije“, putem kojeg se brinulo o 350 korisnika diljem naše županije koji su dobivali potrebnu pomoć u svojim domovima.

„Imamo gotovo jednu petinu sugrađana koji su stariji od 65 godina. To je veliki broj i nama predstavlja obavezu da na njih mislimo i o njima brinemo. Prvenstveno, financiramo udruge koje okupljaju umirovljenike, kao što provodimo i brojne projekte koji su usmjereni upravo na stariju populaciju. Sredstva koja odobravamo mogu se iskoristiti na razne načine, primjerice za informatizaciju, edukaciju, zdravstvenu skrb, razne aktivnosti društvenog i socijalnog tipa. S obzirom na situaciju, Županija će dopustiti prenamjenu sredstava, ukoliko za to bude potrebe“, naglasio je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs. (bbz.hr)

Autor: urednik

Podijeli ovaj članak
468 ad